דפים לדוגמא

אנציקלופדיית המספרים שלנו מחולקת לשישה חלקים, על פי גודלם של המספרים המופיעים בהם. להלן שישה צמדי-עמודים לדוגמה מהספר - צמד עמודים מכל פרק:

צמד עמודים לדוגמא מס' 1 (הערכים מ-42 עד 48)

צמד עמודים לדוגמא מס' 2 (הערכים מ-757 עד 836)

צמד עמודים לדוגמא מס' 3 (הערכים מ-80000 עד 103000)

צמד עמודים לדוגמא מס' 4 (הערכים מ-1026×3 עד 1030)

צמד עמודים לדוגמא מס' 5 (הערכים מ-10100,000 עד 10386,433)

צמד עמודים לדוגמא מס' 6 (הערכים מ-101011 עד 101051)

קרדיטים לתמונות בדפים לדוגמא

פרק א' עמ' 45 Ancis Klucis / Shutterstock.com
פרק ב' עמ' 89 Luciano Mortula / Shutterstock.com
פרק ג' עמ' 127 Christian Bertrand / Shutterstock.com
פרק ד' עמ' 181 Vaclav Volrab / Shutterstock.com
פרק ה' עמ' 205 Irinapict / Shutterstock.com